Praca za granicą

Praca za granicą

Na stronie tej dowiesz się jak znaleźć pracę za granicą
Aby znaleźć aktualne oferty pracy przejdź na stronę www.sochaandpartners.pl
Znajdziesz na niej najnowsze oferty pracy w Austrii, Niemczech, Szwajcarii oraz innych krajach Unii Europejskiej.

Poniżej zamieszczamy tabelę oraz wykres przedstawiający jak kształtuje się obecnie wysokość minimalnego wynagrodzenia w krajach Unii Europejskiej w których istnieją odpowiednie regulacje prawne.


Państwo UE

Minimalne wynagrodzenie 2011 r. (w Euro)

Luksemburg

1758

Irlandia

1462

Holandia

1424

Belgia

1415

Francja

1365

Wielka Brytania

1139

Grecja

863

Hiszpania

748

Słowenia

748

Malta

665

Portugalia

566

Polska

349

Czechy

319

Słowacja

317

Łotwa

282

Węgry

281

Estonia

278

Litwa

232

Rumunia

157

Bułgaria

123

*Dane Eurostat

**Stawki zostały zaokrąglone do pełnego Euro

wykres

Zarobki w gospodarce przedsiębiorstw (średnie roczne zarobki brutto pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy), lata 2008-2010

praca lata 2008-2010

Mediana rocznych zarobków brutto pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, 2006 r.

praca 2006

Płaca minimalna na dzień 1 lipca 2012 r

praca 2012