Jak napisać CV

Jak napisać CV

Co to jest CV?
Curriculum Vitae, w skrócie CV lub życiorys to podsumowanie wykształcenia i ścieżki zawodowej, jakie ma dać odpowiedź przyszłemu pracodawcy, czy jesteś adekwatnym kandydatem do pracy u niego. Warto poświęcić swój czas na stworzenie dokumentów aplikacyjnych – to one decydują, czy zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.

Nie wrzucaj do CV wszystkich swoich doświadczeń zawodowych. Jeśli to możliwe Curriculum Vitae powinno być dopasowane do konkretnej oferty pracy i zwięzłe – osoby je czytające poświęcają na jego sprawdzenie zaledwie chwilę.


Jak powinno wyglądać pierwsze CV

Jeśli nigdy w życiu nie pisałeś życiorysu? Przeanalizuj najpierw, co w nim umieścić. Co mógłbyś do niego dodać?

Zanim rozpoczniesz pisanie CV, zadaj sobie na następujące pytania:
- Czy podczas nauki brałeś udział w ciekawych realizacjach? Jakie to były realizacje Jaka była w nich twoja funkcja?
- Czy uczęszczałeś na staż lub praktyki? Jak długo? Jakie obowiązki wykonywałeś? Pracowałeś samemu czy w zespole? Co wychodziło Ci najlepiej?
- Czy wykonywałeś krótko lub długoterminowe prace? Czy były powiązane z twoim zawodem? Czego się podczas nich nauczyłeś?
- Co najbardziej interesuje cię w danym zawodzie? Jaka konkretna dziedzina? Co robisz, aby rozwijać się w tym kierunku?
- Jakie masz hobby? Co lubisz robić?

Możesz także pobrać dostępne na tej stronie gotowe wzory CV i zobaczyć, jak zrobili to inni. Potraktuj to jednak tylko jak inspirację i znajdź w sobie ambicję stworzenia lepszego dokumentu od oglądanych wzorów.


Jak napisać dobre CV?

Curriculum Vitae powinno być zwięzłe, nie za długie i proste w formie. Powinno zajmować jedną, maksymalnie dwie strony. Życiorys nie powinien obyć się bez kilku głownych elementów, takich jak dane osobowe, wykształcenie i doświadczenie. Warto, żeby zawierało także informacje na temat znajomośći języków obcych, szkolenia, zainteresowania i zdjęcie.
Nie zapomnij o formułce, w której wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Nagłówek

Wiele osób zapomina o tym, że każdy dokument powinien mieć nagłówek. Na górze strony trzeba napisać CV lub ładniej w rozwiniętej formie Curriculum Vitae, żeby rekruter nie miał wątpliwości, z czym ma do czytania.

Dane osobowe i kontaktowe

Dane osobowe
Tu dla przykładu nie musisz już wpisywać nagłówka „dane osobowe”. Rozpocznij uzupełniać życiorys po prostu od swojego imienia i nazwiska – dzięki temu będzie dobrze widoczne i może zostać lepiej zapamiętane. Umieszczaj je zawsze w tej kolejności: pierwsze imię, a drugie nazwisko – tak przedstawiamy się w języku polskim. Alfabetyczne wyczytywanie nazwisk, a potem imion to szkolny zwyczaj z listy obecności. Podawaj tylko pierwsze imie, chyba że na codzień posługujesz się dwoma. W kolejnym kroku uwzględnij datę i miejsce urodzenia.

Adres zamieszkania

Dane kontaktowe powinny być wpisane w przejrzysty sposób. Lepiej jest zamieścić adres zamieszkania niż zameldowania. Ten drugi może wprowadzać w błąd. Przykładowo, gdy pochodzisz z Wrocławia, studiujesz na Uniwersytecie Warszawskim i ubiegasz się o pracę w Warszawie, nie wpisuj adresu twojego rodzinnego domu – rekruter może pomyśleć, że podjęcie pracy będzie wiązało się dla ciebie z przeprowadzką.

E-mail

Zadbaj o to, żeby twój e-mail brzmiał poważnie i wiarygodnie. Najlepiej, żeby zawierał twoje imię i nazwisko, np. jan.nowak@gmail.com lub jan_nowak@wp.pl lub j.nowak@gazeta.pl, etc. Jeżeli masz swoją stronę internetową i możliwość założenia w niej maila np. jan@jannowak.com – z pewnością będzie to wyglądało profesjonalnie. Unikaj niepoważnych maili typu: zabka@..., laska22@... oraz niezrozumiałych i trudnych do zapamiętania typu quetzalcoatl@...
Oczywiście zawsze podawaj swój adres prywatny. Gdy planujesz zmienić miejsce zatrudnienia, nie wysyłaj CV i listu motywacyjnego z firmowej poczty. Ktoś może to zauważyć. Poza tym, kiedy już odejdziesz z tego miejsca pracy, twój mail przestanie istnieć.

Numer telefonu

Zawsze podawaj w CV numer telefonu komórkowego – to najpewniejsza forma kontaktu z kandydatem. Rekruterzy najczęściej dzwonią, żeby zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. Zdecydowanie rzadziej stosują drogę mailową.

Dodatkowe informacje

Dużo osób w tej części wpisuje, że posiada prawo jazdy. Nie musisz tego robić, chyba, że jest to istotne dla twojego przyszłego zawodu.
Warto natomiast podać własną stronę internetową lub bloga – jeżeli je posiadasz i masz się czym pochwalić. Możesz zaintrygować rekrutera i dowie się o twojej ciekawej osobowości i zainteresowaniach.


Zdjęcie w CV

Są różne teorie dotyczące zamieszczania zdjęcia w dokumentach aplikacyjnych. Niektórzy twierdzą, że lepiej go nie zamieszczać, aby uniknąć dyskryminacji ze względu na wygląd. My jednak zachęcamy, aby dodać je do życiorysu. Dobrze zrobione portretowe zdjęcie sprawi, że zostaniecie lepiej zapamiętani w procesie rekrutacji. Zdjęcie zwraca uwagę. To kolejna szansa do zbudowania wizerunku profesjonalisty – dobrze skrojony garnitur lub elegancka garsonka i delikatny makijaż może podpowiedzieć rekruterowi, że jesteś odpowiednią osobą do pracy. Oczywiście wystrzegaj się umieszczania zdjęć z wakacji, balu maturalnego lub fotki zrobionej telefonem komórkowym. Nie zamieszczaj też zdjęcia w czapce lub w okularach przeciwsłonecznych.

Cel zawodowy/ motto w CV

Żeby pokazać, iż dobrze zaplanowałeś lub przemyślałeś swoją przyszłą karierę zawodową, możesz wpisać do CV motto, które cię inspiruje lub cel zawodowy, który chcesz osiągnąć. Jednak nie rób tego na siłę. Kiedy zostaniesz o to zapytany na rozmowie kwalifikacyjnej, powinieneś z łatwością to wyjaśnić.

Wykształcenie

Nie wpisuj do CV, jaką ukończyłeś podstawówkę lub gimnazjum – to nie ma istotnego znaczenia. Wystarczy, że zaczniesz swoją edukację od liceum, następnie wpiszesz studia licencjackie i magisterskie lub inżynierskie. Możesz uzupełnić tę część życiorysu o temat pracy dyplomowej.
Zadbaj o to, aby na górze pojawiły się najbardziej aktualne dane. Z lewej strony zamieść przedział lat, w jakich uczyłeś się w danym miejscu. Jeżeli kontynuujesz naukę, wpisz planowany rok ukończenia studiów – dla osoby przeprowadzającej rekrutację to ważna informacja. Z prawej strony obok dat wpisz szkołę i profil klasy lub nazwę uczelni, wydziału, kierunku i specjalizacji. Dodaj też, jaki to stopień studiów.
Informacje powinny być czytelne już przy pierwszym spojrzeniu.

Doświadczenie zawodowe

Zadbaj o podobny układ jak w poprzedniej części – z lewej strony przedział dat, a z prawej twoje stanowisko, nazwa firmy lub realizowanego projektu. Jeżeli miałeś praktyki studenckie w przedsiębiorstwie, które nie jest znane na rynku, dodaj w nawiasie, czym się zajmuje, z jakiej jest branży. Pod nazwami stanowisk kryją się często bardzo różne zadania, dlatego wyszczególnij swój zakres obowiązków. Warto także dodać umiejętności, które używałeś lub swoje największe osiągnięcia.
Doświadczenie zamieść chronologicznie zaczynając od najbardziej aktualnego lub tematycznie – zaczynając od najbardziej istotnego z perspektywy pracy, o którą się ubiegasz.

Szkolenia i inne kursy

Ten etap dostosuj do swojego życiorysu. Zastanów się, czy są takie informacje, które warto przekazać pracodawcy, a które nie pasują do żadnej klasycznej części CV i stwórz odpowiedni nagłówek. Najlepiej, żeby zawierał minimum dwa podpunkty.
Gdy przebyłeś kursy, podczas których nabyłeś wiedzę i umiejętności przydatne dla potencjalnego pracodawcy, opisz je w tym miejscu. Uwzględnij nazwę instytucji, która je prowadziła i ogólny zakres programowy. Wykorzystaj to miejsce do pochwalenia się innym doświadczeniem, np. organizacją konferencji lub certyfikatami (możesz to także zrobić w dziale umiejętności).

Umiejętności/ dodatkowe kwalifikacje

Zanim rozpoczniesz opracowywać tę część, przeczytaj jeszcze raz wymagania na stanowisko, na jakie aplikujesz. Czy posiadasz te umiejętności? Jeżeli tak, to wpisz je w pierwszej kolejności. Zwróć szczególną uwagę na to, czy na dane stanowisko są wymagane konkretne uprawnienia i licencje.
W tej części uwzględnij zarówno umiejętności twarde (obsługa komputera, znajomość języków obcych), jak i miękkie (dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w grupie, komunikatywność etc.). Bądź precyzyjny.
Zrób rachunek sumienia i wpisz, w jakim stopniu potrafisz obsługiwać komputer (jeżeli uznasz to za istotne, wyszczególnij niektóre programy), jaki jest twój poziom znajomości języków obcych i podaj certyfikaty językowe, jeżeli je posiadasz. Możesz rozróżnić swoje umiejętności w posługiwaniu się językiem w mowie i w piśmie. Jeżeli znajomość języków jest kluczowa dla twojej przyszłej pracy, utwórz osobną sekcję.

Zainteresowania

Nie bagatelizuj tej części. Wpisz do niej zarówno zawodowe jak i pozazawodowe zainteresowania, które pokażą, że jesteś ciekawym człowiekiem. Mogą też sprawić, że zostaniesz lepiej zapamiętany. Bądź konkretny, np. zamiast literatura wpisz literatura faktu, zwłaszcza zbiory reportaży ze świata, zamiast muzyka – rock lat 70. itd.


Błędy w CV


Wysyłanie tego samego CV na różne stanowiska
Nie wystarczy raz napisać życiorysu. Powinien on być poprawiany za każdym razem zgodnie z wymaganiami na dane stanowisko.

Używanie 1 os. l. poj.
CV lepiej brzmi, jeżeli jest napisane w formie bezosobowej. Ta forma wymusza też pisanie skrótowe, bezokolicznikami, a nie pełnymi zdaniami, a to jest pożądane. Nie: osiągnąłem sukces w…, a osiągnięcie sukcesu w…, nie: zarządzałem 5-osobowym zespołem , zarządzanie 5-osobowym zespołem itp.

Błędy językowe
Błędy ortograficzne, stylistyczne czy interpunkcyjne nie powinny zdarzać się w żadnym piśmie oficjalnym. Zanim przystąpisz do rekrutacji, sprawdź plik przy pomocy komputerowego programu lub poproś, żeby twoje CV przeczytał ktoś, kto dobrze zna zasady polskiej gramatyki i ortografii.
Unikaj używania skrótów – mogą być opacznie zrozumiane – i fachowego słownictwa, jeżeli nie jesteś pewny znaczenia.

Skróty myślowe
Pamiętaj, że pracodawca nie zna twojego życiorysu tak dobrze jak ty. Dlatego nie unikaj skrótów myślowych i zachowuj logiczny ciąg zdarzeń.

Podawanie zbyt wielu szczegółów
Część informacji z twojego życiorysu jest zupełnie zbędna z punktu widzenia pracodawcy. Zastanów się, z czego możesz zrezygnować. Dzięki temu rekruter skupi swoją uwagę na istotniejszych kwestiach, a jego wzrok nie utonie w nadmiarze informacji.

Kłamstwo w CV
Możesz przedstawiać korzystne dla siebie fakty, ale nie koloryzuj ich. Jeżeli wyjdzie to na jaw podczas rozmowy kwalifikacyjnej – zostaniesz skreślony z listy kandydatów.

Brak stopnia znajomości języków obcych
Nie wystarczy napisać, że znasz język angielski, niemiecki czy jakikolwiek inny. Jeżeli znasz je w stopniu podstawowym – na niewiele się zdadzą, dlatego istotna jest informacja określająca poziom znajomości danego języka.

Inne błędy
Niepoważny adres mailowy, np. laska22 (patrz wyżej).
Przekręcanie nazw poprzednich pracodawców
Ogólniki zamiast konkretów
Powoływanie się na doświadczenie w mało znanych firmach, nie pisząc, z jakiej są branży


W jakim formacie wysłać CV?
Bezpieczniej jest wysłać nieedytowalną formę dokumentu np. w PDF. Pliki Word mogą różnie otwierać się w kolejnych wersjach programu i zrujnować jego strukturę.
Curriculum Vitae powinno być zapisane przy użyciu jednej czcionki, bez kolorów i grafiki. Mogą się źle wydrukować z powodu braku odpowiedniego tonera w drukarce.